در تماس باشید

برای ما پیغام ارسال کنید

ایمیل:

آدرس ما

  • گروه مترجمین سرزمین انیمه برای مشکلات شارژ و فعال سازی به ایدی تلگرام mr_dead711 پیام دهید