#

Dahua Zhi Shaonian You

جیانگ هو، یک تازه کار و زاوو یاوو چنگ، یک شمشیر باز بعد از شکست هیولای بچه خوارکه باعث مرگ چانگ آن شد خود را در یک معمای بزرگ تر دیدن. آنها ه یک روستای معنوی هولاها سفر کردن و با یک روباه شیطانی زیبا، پری های استخوان و ساکنان مهمان نواز رودخانه ملاقات کردند. ولی این باعث شد که در یک فاحعه بزرگتر بیافتند که خثومت بین شیطان ها و انسان ها بود

نظرات (0)

ارسال یک نظر