#

Qins Moon: Hundred Steps Flying Sword

Qins Moon: Hundred Steps Flying Sword , The Legend of Swordsman

در سرزمین باستانی کین، یک جنگجوی شجاع برای نجات سرزمین خود تلاش به کشتن امپراطور میکند. اما بعد از شکست، امپراطور برای انتقام سربازان خود را برای کشتن پسر هشت ساله اش فرستاد. شمشیرباز ماهر به موقع پسر را نجات می دهد و بعد از فرار از نیروهای امپراطور به سفری برای تغییر سرنوشت امپراطوری می روند و در طول مسیر با دوستان و دشمنان زیادی روبرو می شوند.

زیرنویس ها، انیمه ها


نظرات (0)

ارسال یک نظر